Specialisaties

Onderstaande teksten zijn maar een voorbeeld. U bepaalt zelf welke therapieën hier aan bod komen door onderdelen weg te nemen of toe te voegen.

Onderstaande teksten zijn maar een voorbeeld.

U bepaalt zelf welke therapieën hier aan bod komen door onderdelen weg te nemen of toe te voegen. 

Algemene kinesitherapie

Via een zeer actieve aanpak van de behandeling met een persoonlijke begeleiding in het oplossen van uw functionele beperking. Een continue bijscholing van onze therapeuten staan garant voor de juiste aanpak. De behandeling geschiet in samenspraak met u en de begeleidende arts.

Sportrevalidatie

Een sporter legt de lat hoger. Waar de normale revalidatie stopt gaan we hier een stapje verder. Verschillende revalidatie toestellen worden geïntegreerd in de behandeling, dit steeds onder begeleiding van een gespecialiseerde therapeut. Kracht, snelheid, stabiliteit worden maximaal benut om op hoger niveau terug keren in de compe

Osteopathie

Osteopathie is een manuele behandelingswijze die de beweeglijkheid verbetert. De osteopaat streeft naar een maximale balans van het lichaam. Wanneer de balans zoek is, leidt dit tot functionele stoornissen, blokkages, ontstekingen.  Met welke symptomen wordt je behandelt via osteopathie (Je hebt geen voorschrift nodig voor een badheling osteopathie):


  • Acute en chronische nek- & rug problemen 
  • Gewrichtspoblemen 
  • Hoofdpijn, migraine, oorsuizen
  • Spijsverteringproblemen

Ademhalingstherapie

  • Het vrijmaken (drainage of slijm verwijderen) van de longen en de neus en sinussen (dit zijn de bovenste luchtwegen) 
  • Het optimaliseren van de aerosoltherapie (hoe en wanneer welke aerosol nemen, en wat is het meest geschikte toestel)
  • Het bewaren van de beweeglijkheid van de borstkas 
  • Spier- en conditietraining 
  • Het optimaliseren van de levenskwaliteit voor de persoon in kw

Manuele Lymfdrainage Vodder

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). 


Deze processen via het lichaamsvocht noemen we "de waterhuishouding".  Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. 


Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. 


Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden